Servicii

Sustainable Development EcoSolutions

Serviciile Noastre

Externalizare departament Protecția Mediului(funcție Responsabil Mediu) și/sau Deșeuri(funcție Responsabil gestiunea Deșeurilor)

Oferim serviciul de consultanță pe probleme de consultanță gestiunea deseurilor și, ori externalizarea acestor funcții sau departamente, după caz, către organizația noastră. Specialiștii noștri se vor ocupa de toate aspectele acestor departamente/funcții, inclusiv propuneri de îmbunătățire, eficientizarea financiară a departamentelor, atragerea de fonduri europene.

Studii privind mediul înconjurător

Specialiștii și colaboratorii noștri sunt atestați conform Legii 292/2018 și a Ordinului 1134/2020 și au experiență în elaborarea unor astfel de studii. De asemenea, suntem posesorii dreptului de a folosi instrumente de specialitate precum ECETOC, QSAR, IUCLID. Pe de altă parte, sunt deschiși spre proiecte privind inventarierea și monitorizarea, inclusiv a stării de conservare, a factorilor biotici și a siturilor naturale. În aceste domenii avem experiență în elaborarea Planurilor de Management ale rezervațiilor naturale, inventariere herpeto-avifaunistică, inventarierea mamiferelor, inventarierea elementelor de Fungi, inventariere floristică inventarierea habitatelor de interes comunitar și clasificarea unor anumite zone, din punct de vedere ecologic, în funcție de comunitățile macrobentonice ori de moluște, după caz.

Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR)

Personalul nostru deține calificările, capacitățile și experiența necesară pentru a prelua responsabilitățile dumneavoastră, în calitate de Operator ce prelucrează datele cu caracter personal, în sensul Regulamentului (UE) 2016/679.

Protecția Muncii (S.S.M.) și Prevenirea și Stingerea Incendiilor (P.S.I.)

Echipa noastră deține toate calificările necesare, precum și experiența potrivită pentru a putea acoperi cerințele legale, dar și alte cerințe complementare din domeniile S.S.M. și P.S.I.. Împreună cu colaboratorii noștri, serviciu extern de prevenire abilitat, oferim calitate și promptitudine în abordarea tuturor situațiilor cu care vă confruntați.

Consultanță și Audit Standarde ISO

Specialiștii noștri în domeniul standardizării sunt recomandați de rezultatele dobândite prin prisma experiențelor lor din domeniu, precum și de apartenența la cele mai importante organizații de profil de la nivel mondial. Una dintre cerințele organizației noastre este ca fiecare colaborator al nostru, care își desfășoară activitatea pe acest segment, să fie membru în Registrul Internațional al Auditorilor Certificați(IRCA) sau al Chartered Quality Institute(CQI).

Cursuri Formare Profesională

Oferim o paletă largă de cursuri de dezvoltare personală și formare profesională, cursuri susținute de lectori calificați, cu experiență atât ca și lectori, cât și în domeniul predat.

Sustainable Development EcoSolutions

Oferte

Oferirea de consultanță în domeniile protecției mediului și gestiunii deșeurilor pentru încadrarea deșeurilor, colectarea selectivă a acestora, îndeplinirea obligațiilor legale, raportările de specialitate, propunerea unor idei de îmbunătățire

Începând de la 500 RON/lună

Elaborarea și implementarea procedurilor de colectare selectivă, propunerea unor contracte de colaborarea pentru deșeuri, etichetarea recipenților de colectare deșeu și amenajarea locurile destinate colectării deșeurilor, menținerea Evidenței Gestiunii Deșeurilor, elaborarea și implementarea Planului de Minimizare a cantităților de deșeu rezultate din fluxul de producție, raportări de specialitate în format fizic și electronic,reprezentarea dumneavoastră în fața organelor de reglementare și control

Începând de la 500 RON/lună

Toate atribuțiile Responsabil Gestiunea Deșeurilor plus calcul și raportare cantități ambalaje AFM, monitorizarea factorilor de mediu, proceduri reducerea consumului de resurse, proceduri curățenie la locul de muncă, reprezentarea organizației dumneavoastră în fața organelor de reglementare și control.

Începând de la 1000 RON/lună

Toate cele de mai sus.

Începând de la 2000 RON/lună

Evaluări risc, Instrucțiunii proprii, Plan de Prevenire și Protecție, Plan de acțiune în caz de pericol grav și iminent, Plan de evacuare, Organizarea împotriva incendiilor, modele decizii, senalizare de securitate, întocmirea registrelor de verificare a stingătoarelor, truselor de prim-ajutor, E.I.L, E.I.P., a registrului de simulări și exerciții, a registrul PRAM

Începând cu 1000 RON

Decizii, Registre unice de evidență, DPIA activitate principală, Registru activități, Registru exercitare drepturi persoană vizată, notificare ANSPDCP, modele proceduri minimizare riscuri, Politica de confidențialitate, Modele Informare și Acord prelucrare date, model anexă la contracte

1000 RON

Menținerea actuală a Registrelor, reprezentarea dumneavoastră în fața Autorității

Începând cu 200 RON/lună

Elaborarea informațiilor documentate, efectuarea auditului intern, menținerea actualizată a registrelor și informațiilor documentate, propuneri de îmbunătățire, optimizarea costurilor departamentale, instruirea angajaților și a persoanelor terțe, anexe la contracte, îndeplinirea funcției de secretar în cadrul ședinței de Analiză de Management

Începând cu 1000 RON/lună/ Sistem de Management

Elaborarea informațiilor documentate, efectuarea auditului intern, menținerea actualizată a registrelor și informațiilor documentate, propuneri de îmbunătățire, optimizarea costurilor departamentale, instruirea angajaților și a persoanelor terțe, anexe la contracte, îndeplinirea funcției de secretar în cadrul ședinței de Analiză de Management împreună cu îndatoririle prevăzute la externalizarea funcțiilor de Responsabil Mediu, Responsabil Siguranță Alimentară, Inspector SSM și/sau Cadru Tehnic PSI, după caz

Începând cu 1500 RON/lună/ Sistem de Management, inclusiv funcția principală a departamentului respectiv

Elaborarea, menținerea și auditarea documentației ISO, respectiv a proceselor țintă, indeplinirea cerințelor legale în domeniile Mediu, SSM și PSI

Începând cu 3000 RON/lună

Responsabil Mediu – 1000 RON

Responsabil Gestiunea Deșeurilor – 750 RON

Responsabil Mediu– 160 ore

600 RON

Responsabil Gestiunea Deșeurilor- 80 ore

400 RON

Colectare selectivă și reciclare- 40 ore

200 RON

Manager al Sistemelor de Management de

Mediu– 160 ore

1000 RON

Auditor al Sistemelor de Management de Mediu– 160 ore

1000 RON

Auditor Deșeuri- 40 ore

400 RON

Principii ale Agriculturii Ecologice- 80 ore

400 RON

Metode de compostare a deșeului

biodegradabil- 20 ore

200 RON

Manager al Sistemelor de Management al

Calității– 160 ore

1000 RON

Auditor al Sistemelor de Management al

Calității– 160 ore

1000 RON

Auditor al Sistemelor de Management al

Sănătății și Securității în Muncă– 160 ore

1000 RON

Manager al Sistemelor de Management al

Sănătății și Securității în Muncă– 160 ore

1000 RON

Principii și metode monitorizare/inventariere

elemente florofaunistice– 160 ore

1000 RON

Prim-Ajutor- 20 ore

500 RON