Protecția Datelor cu Caracter Personal (G.D.P.R.)

Sustainable Development EcoSolutions

Protecția Datelor cu Caracter Personal (G.D.P.R.)

Personalul nostru deține calificările, capacitățile și experiența necesară pentru a prelua responsabilitățile dumneavoastră, în calitate de

Operator ce prelucrează datele cu caracter personal, în sensul Regulamentului (UE) 2016/679.

Servicii

Astfel că, noi o să elaborăm și menținem actualizate toate documentele necesare conformării cu legislația aplicabilă, printre care amintim: