Studii privind mediul înconjurător

Sustainable Development EcoSolutions

Studii privind mediul înconjurător

Specialiștii și colaboratorii noștri sunt atestați conform Legii 292/2018 și a Ordinului 1134/2020 și au experiență în elaborarea unor astfel de studii.

De asemenea, suntem posesorii dreptului de a folosi instrumente de specialitate precum ECETOC, QSAR, IUCLID.

Pe de altă parte, sunt deschiși spre proiecte privind inventarierea și monitorizarea, inclusiv a stării de conservare, a factorilor biotici și a siturilor naturale. În aceste domenii avem experiență în elaborarea Planurilor de Management ale rezervațiilor naturale, inventariere herpeto-avifaunistică, inventarierea mamiferelor, inventarierea elementelor de Fungi, inventariere floristică inventarierea habitatelor de interes comunitar și clasificarea unor anumite zone, din punct de vedere ecologic, în funcție de comunitățile macrobentonice ori de moluște, după caz.

Alte Informatii

De asemenea, suntem posesorii dreptului de a folosi instrumente de specialitate precum ECETOC, QSAR, IUCLID.

Nu în ultimul rând, sunt deschiși spre proiecte privind inventarierea și monitorizarea, inclusiv a stării de conservare, a factorilor biotici și a siturilor naturale.

În aceste domenii avem experiență în elaborarea Planurilor de Management ale rezervațiilor naturale, inventariere herpeto- avifaunistică, inventarierea mamiferelor, inventariere floristică

inventarierea habitatelor de interes comunitar și clasificarea unor anumite zone, din punct de vedere ecologic, în funcție de comunitățile macrobentonice ori de moluște, după caz.

Câteva dintre proiectele noastre sunt:

RM pentru PUZ: „Modificare PUZ Dealul Morii”, titular Municipiul Zalău Inventariere avifaunistică în ROSPA0138 – Piatra Șoimului-Scorțeni- Gârleni

Plan de Gestiunea pentru Rezervația „Grădina Zmeilor” – Sălaj

Inventariere herpeto-avifaunistică a spațiului satului Creaca, județul Sălaj

Stabilirea gradului de poluare a cursurilor de apă din Podișul Hârtibaciului, pe baza comunităților de moluște Stabilirea gradului de poluare a unui segment din Valea Miții și a unui segment din Valea Zalău, pe baza comunităților macrobentonice

Specialiștii și colaboratorii noștri sunt atestați conform Legii 292/2018 și a Ordinului 1134/2020 și au experiență în elaborarea unor astfel de studii, precum: