Sănătate și Securitate în Muncă (S.S.M.) și Situații de Urgență (S.U.)

Sustainable Development EcoSolutions

Protecția Muncii (S.S.M.) și Situații de Urgență(S.U.)

Echipa noastră deține toate calificările necesare, precum și experiența potrivită pentru a putea acoperi cerințele legale, dar și alte cerințe complementare din domeniile Sănătate și Securitate în Muncă(S.S.M.), Prevenirea și Stingerea Incendiilor(P.S.I.), și Protecție Civilă(P.C.), ultimele două alcătuind domeniul Situații de Urgență(S.U.).

Împreună cu colaboratorii noștri, Serviciu Extern de Prevenire și Protecție abilitat, oferim calitate și promptitudine în abordarea tuturor situațiilor cu care vă confruntați.

Sustainable Development EcoSolutions

Astfel că, noi putem elabora pentru dumneavoastră și pune în aplicare împreuna cu dumneavoastră, următoarele, dar nu numai:

De asemenea, putem intermedia achiziția și mentenanța tuturor echipamentelor necesare prevenirii și stingerii incendiilor, precum și a echipamentelor de protecție(E.I.P.) conforme.